Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Политика у сликама: совjетски плакат и савремена политичка пропаганда

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T09:21:44Z

Аннотация:

У тексту аутор пише о плакату као средству совjетске политичке пропаганде. Он указуjе на потребу да се изврши реконцептуализациjа совjетске пропаганде са становишта поjмовно-категориjалног апарата савременог политичког комуникациjе и отвара питанье политичког и друштвеног контекста у коме овакав вид комуникациjе функционише

Тип: Article


Связанные документы (рекомендация CORE)