Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Гістарычнае эсэ як вопыт рэканструкцыі мінулага

Дата публикации: 2014

Дата публикации в реестре: 2020-03-02T16:59:41Z

Аннотация:

У артыкуле прасочваецца жыццёвы шлях адной з айчынных сучасных пісьменніц Вольгі Бабковай. На матэрыяле гістарычных эсэ з іх фактаграфічнай асновай, дакладным вобразным і рэчыўным светам аўтар аналізуе спасціжэнне чалавекам моцы родных вытокаў, пачуцця дому, што заканамерна прыводзяць да ўсведамлення прыналежнасці да свайго краю, спрыяюць асобаснаму сталенню і нацыянальнай ідэнтыфікацыі

Тип: Article

Права: open access


Связанные документы (рекомендация CORE)