Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Апрацоўка металаў рэзаннем

Дата публикации: 08.05.2014

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T10:22:17Z

Аннотация:

метадычныя указанні да лабораторных работ па курсу Тэхналогiя канструкцыйных матэрыялау для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 05 01 Машыны i абсталяванне ляснога комплексу, 1-46 01 01 Лесаiнжынерная справа, 1-46 01 02 Тэхналогія дрэваапрацоўчай вытворчасці


Связанные документы (рекомендация CORE)