Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi

Дата публикации: 2009

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T11:36:42Z

Аннотация:

На аснове аналiзу канкрэтна-гiстарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай лiтаратуры, гiстарычных даследаваннях, дакументальных крынiцах, у сцiслым выглядзе падаецца сiстэматызаваная гiсторыя Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён, праслежваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамiчнага, палiтычнага i культурнага развiцця беларускiх зямель у старажытны час, у перыяды ўваходжання ў склад Вялiкага княства Лiтоўскага, Рэчы Паспалiтай, Расiйскай iмперыi, у савецкi час, на этапе станаўлення самастойнай беларускай дзяржаўнасцi. Для студэнтаў i выкладчыкаў ВНУ, шырокага кола чытачоў, якiя цiкавяцца айчыннай гiсторыяй.

Ключевые слова:
История Беларуси

Тип: Объект обучения (Learning Object)


Связанные документы (рекомендация CORE)