Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

По вашему запросу найдено документов: 336661

Страница 1 из 33667

Выкарыстанне інавацыйных метадаў і прыёмаў пры выкладанні тэмы “Прыкметы і павер’і”

Фальклор як важны кампанент грамадзянска-патрыятычнага выхавання студэнтаў

Магічныя локусы ў варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны)

Катэгорыя часу ў прыкметах і павер’ях беларусаўпавер’е

Прыкметы і павер’і Калінкавіцкага раёна (на матэрыялах экспедыцый апошняга дзесяцігоддзя), адзначае рэгіянальна-лакальныя асаблівасці, а таксама месца і значэнне ў традыцыйнай духоўнай культуры

Семантыка дзеянняў у варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны)

Хрысціянскія персанажы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны

Асаблівасці псіхалагізму ў сірочых вясельных песнях беларусаў

Семантыка абрадавых страў у кантэксце прыкмет і павер'яў: (на матэрыялах Гомельшчыны)

Народны каляндар Добрушчыны: зімовыя і веснавыя абрады, песні, прыкметы і павер’і

Страница 1 из 33667