Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

По вашему запросу найдено документов: 566

Страница 1 из 57

Структурна-кампазіційны аспект рытмізацыі паэмы ў прозе "Одзіум" Янкі Сіпакова

Фігуры размяшчэння і перастаноўкі як сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення

Пытанне класіфікацыі сінтаксічных фігур у лінвістычнай літаратуры

Да праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу

РОЛЯ СІНТАКСІЧНЫХ ПРЫЁМАЎ ЭКСПРЭСІВІЗАЦЫІ МАЎЛЕННЯ Ў «КАЗКАХ ЖЫЦЦЯ» ЯКУБА КОЛАСА

Лексічны паўтор як сродак рэгулятыўнасці ў кнізе "Ахвярны двор" Янкі Сіпакова

Методыка арганізацыі самастойнай работы студэнтаў на занятках па дысцыпліне "Краіназнаўства і краязнаўства

Канцэпцыя стварэння дапаможніка па дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў-тэхнолагаў

Фігуры размяшчэння і перастаноўкі як сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення

Паняцце "педагагічныя тэхналогіі" ў замежнай і айчыннай навуковай літаратуры

Страница 1 из 57