Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Рыторыка

Дата публикации: 2016

Дата публикации в реестре: 2020-03-02T16:58:46Z

Аннотация:

Падручнік знаёміць з асноўнымі тэарэтычнымі і практычнымі звесткамі курса агульнай і прыватнай рыторыкі. У ім разглядаюцца гісторыя рыторыкі, структура рытарычнай дзейнасці, лінгвапрагматыка, прыватная рыторыка. Тэарэтычныя палажэнні курса ілюструюцца шматлікімі прыкладамі з навуковай, публіцыстычнай і мастацкай літаратуры. У канцы кожнага раздзела падаюцца пытанні для самакантролю, практыкаванні і заданні, накіраваныя на замацаванне тэарэтычнага матэрыялу і развіццё навыкаў і ўменняў аратарскага майстэрства, прыводзіцца спіс літаратуры. Адрасуецца студэнтам філалагічных спецыяльнасцей вну дзённай і завочнай форм навучання, навучэнцам гімназій, вучням сярэдніх агульнаадукацыйных школ.

Тип: Learning Object

Права: open access

Другие версии документа

Рыторыка. Курс лекцый

Связанные документы (рекомендация CORE)