Материалов:
678 583

Репозиториев:
29

Авторов:
475 470

Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз

Дата публикации: 2015

Дата публикации в реестре: 2020-03-02T17:10:25Z

Аннотация:

У манаграфіі на аснове матэрыялаў дыялекталагічнага архіва кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, сабраных у час экспедыцый у розных раёнах Гомельскай вобласці, а таксама асобных фальклорна-этнаграфiчных зборнікаў гэтага рэгiёну, апісваецца сямейна-абрадавая і каляндарна-абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны паводле лексіка-тэматычнай, семантычнай, матывацыйнай, слова-ўтваральнай, стылістычнай і генетычнай характарыстыкі. Вызначаюцца важнейшыя лексічныя парадыгмы абрадавых намінацый – агентыўная (назвы асоб), акцыянальная (найменні выконваемых дзеянняў) і рэчыўная (абазначэнні рытуальных прадметаў). Выяўляецца ўсходне-славянскі кантэкст абрадавых намінацый Гомельшчыны – прыводзяцца да іх шматлікія беларуска-рускія і беларуска-ўкраінскія паралексы. Для вучоных, выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей, а таксама фалькларыстаў, гісторыкаў, этнографаў.

Ключевые слова:
монография

Тип: Other

Права: open access


Связанные документы (рекомендация CORE)