Материалов:
436 518

Репозиториев:
22

Авторов:
311 822

Да праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T10:26:32Z

Аннотация:

У артыкуле раскрываецца сутнасць праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу. Аўтар адзначае, што, нягледзячы на вялікую колькасць лінгвістычных даследаванняў, прысвечаных аналізу функцыянавання экспрэсіўна маркіраваных канструкцый, поўнай наменклатуры названых сродкаў няма. Вялікае месца ў даследаванні займае разгляд разнастайных класіфікацый такіх інгерэнтных сінтаксічных адзінак, як сінтаксічныя (стылістычныя) фігуры. У артыкуле называюцца найбольш вядомыя спробы асэнсавання і сістэматызацыі сінтаксічных фігур, выяўляюцца іх станоўчыя бакі і недахопы. Падкрэсліваецца, што агульнапрынятай, несупярэчлівай класіфікацыі сінтаксічных фігур няма. Тлумачыцца гэта тым, што ў адной класіфікацыі вельмі складана ахапіць увесь аб’ём фігуратыўных канструкцый, паколькі яны не маюць агульнай для ўсіх класіфікацыйнай прыметы. Асаблівая ўвага звяртаецца на праблему інвентарызацыі адгерэнтных экспрэсіўных сродкаў. Аўтар прыводзіць меркаванні розных вучоных на тое, якія нефігуратыўныя канструкцыі могуць выконваць у маўленні эмацыйна-выдзяляльную і вобразна-выяўленчую функцыі, і прыходзіць да высновы, што пералік адгерэнтных сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу ўяўляе сабой адкрыты рад, які можа быць істотна дапоўнены і пашыраны ў выніку правядзення даследаванняў на матэрыяле тэкстаў розных функцыянальных стыляў і жанраў. Адзначаецца, што ў канкрэтным кантэксце носьбітам экспрэсіўнай ідэі могуць стаць самыя розныя сінтаксічныя мадэлі.

Тип: Article


Связанные документы (рекомендация CORE)